Succesul unui proiect începe cu Stratos

(P) Cu o experiență vastă în managementul de mediu, STRATOS oferă consultanță și servicii în domeniul protecției mediului pe întreg teritoriul țării pentru peste 1.000 de clienți, având o echipă de specialiști de mediu și asigurând partenerilor săi respectarea tuturor obligațiilor ce le revin conform legislației de mediu.

Având ca motivație crearea unui mediu sănătos din punct de vedere ecologic, specialiștii Stratos tratează cu maximă seriozitate fiecare proiect în parte, clientul Stratos devenind, în acest proces, partener Stratos.

Expert în studii de mediu și manager de proiect, Victor Căplescu, membru al echipei de consultanți de mediu a Stratos Management, ne vorbește despre etapele, provocările și satisfacțiile fiecărui proiect de mediu ajuns la final.

Ce este un proiect de mediu? La ce este util?

La Stratos denumim proiecte de mediu tot ceea ce presupune un proces îndelungat de analiză, verificări în teren, elaborare de documente, în urma căruia sunt emise documentații ample necesare demarării unor proiecte de anvergură precum: zone de parcuri retail, zone industriale, zone de management al deșeurilor etc.

De exemplu, conceptul „due diligence” oferă o imagine clară de la început a fezabilității proiectului și poate continua cu elaborarea documentațiilor pentru obținerea actelor de reglementare din punct de vedere al legislației de mediu, urmat de elaborarea și implementarea planurilor de conformare cu principiile gestiunii deșeurilor (minimizare, reutilizare, valorificare).

construction 2933226 1920 - Succesul unui proiect începe cu Stratos

Cum se derulează un proiect de mediu?

Abordarea tuturor proiectelor noastre este etapizată, structurată și în concordanță cu conceptul agreat împreună cu Partenerul.

Identificarea nevoilor și responsabilităților clientului și preluarea complexității proiectului de pe umerii acestuia ne fac să ne însușim acest proiect mai mult chiar decât inițiatorul său, în dorința de realizare, de implementare cu succes și de obținere a Rezultatului obligatoriu de atins. Devenim parteneri și susținători ai clientului, încât putem afirma că „We own the project”.

Care sunt problemele cu care vă confruntați frecvent în cadrul unui astfel de proiect?

În general, clientul nu definește corect și concret problema cu care se confruntă, obligația pe care o are de îndeplinit, deoarece nu este un specialist în acest domeniu și de aceea apelează la noi. El formulează, de cele mai multe ori, doar rezultatul dorit; acesta însă uneori nu reiese din cadrul problemei ridicate de client, fie din cauza lipsei de informații sau a clarității cerințelor cadrului legislativ complicat, fie din cauza înțelegerii greșite a acestui cadru.

O altă dificultate în definirea problemei și respectiv a vizualizării răspunsului așteptat de client este simplitatea cerinței (a cadrului general), aplicată în mod conflictual sau forțat la realitatea clientului. De exemplu, gestionarea deșeurilor provenite din activitățile de construcție și desființare, precum și obligativitatea pregătirii pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială a minimum 75% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții și desființări nu sunt în general luate în calcul de către client, generând costuri ulterioare neprevăzute.

De aceea, pasul cel mai important în derularea unui proiect nu este definirea problemei cu care se confruntă clientul, ci înțelegerea cerinței inițiatoare a întregului proces. Pentru asta, încă de la prima abordare construim o discuție mai largă împreună cu clientul, inițiind un schimb de opinii și date primare, implicând la nevoie chiar reprezentanții de procese ori reprezentanții zonelor afectate sau viitor posibil afectate; solicităm documente relevante (în baza confidențialității), efectuăm vizite pe amplasamente, cercetări de date istorice sau publice; putem ajunge, cu consimțământul clientului, la discuții împreună cu generatorul cerinței inițiale.

În urma parcurgerii acestor pași este posibil ca informațiile obținute să determine o schimbare sau ajustare a Rezultatului dorit de către client și, evident, a problemei de fond, așa cum a fost ea expusă inițial de client. Astfel, cerința lui poate să fie mult mai simplă decât se aștepta sau poate fi mai complexă, atingând alte zone de necesități decât cele pentru care am fost solicitați, ajungându-se, practic, la alt „caiet de sarcini”. În acest caz, unele etape ale procesului se pot relua, pentru clarificări.

crane 3038640 1920 - Succesul unui proiect începe cu Stratos

Cum se poate realiza proiectul cu succes?

Ca parteneri, solicităm și obținem acces la resursele generale și determinăm cantitatea și calitatea resurselor, datelor, propunând cele necesare pentru utilizare/alocare. Sarcina noastră este de a ajusta condițiile de realizare la posibilitățile în timp real, prin eficientizarea proceselor implicate. Uneori, ajutorul furnizat de client prin alocarea unor resurse exterioare suplimentare sau asumarea unor procese și acțiuni este de ajutor, chiar dacă implică un management suplimentar și o responsabilitate asumată în contrapartidă din partea noastră, pentru respectarea termenelor și calității procesului în sine.

Generarea planului de acțiune cu responsabilități și resurse alocate, cu scop clar și rezultat cuantificabil, cu termene clare de realizare ori implementare este următorul pas.

Planul de acțiune se constituie în suma indicatorilor de performanță care, urmați și verificați cu strictețe, generează ajustările necesare pentru atingerea obiectivelor și, deci, atingerea Rezultatului. Managerul de proiect va îmbina toate elementele disponibile, resurse, cerințe și obiective, lucrând în timp real cu toate acestea, astfel încât planul, chiar și ajustat dacă este necesar, să corespundă și să conducă la Rezultatul final.

De-a lungul derulării proiectului, desfășurăm periodic analize interne pe „faze de execuție” pentru a înțelege dacă, unde și cum putem îmbunătăți activitatea noastră și a tuturor celor implicați. Și nu ne oprim aici: considerăm că importantă pentru client nu este numai obținerea rezultatului, ci și acuratețea acestui rezultat și efectele lui pe termen lung.

Astfel, după identificarea impactului și a implicațiilor, ne uităm mai departe și identificăm cum se poate îmbunătăți și pregăti pentru viitor activitatea partenerului, pornind de la Rezultatul obținut.

Stratos - Succesul unui proiect începe cu Stratos

Este de succes această abordare în cadrul unui proiect de mediu?

Martori ai succesului sunt toți cei care au ales să colaboreze cu noi, pentru realizarea unor proiecte cu o plajă largă de aplicabilitate, începând de la elaborarea documentațiilor pentru obținerea actelor de reglementare, până la elaborarea unor studii de specialitate complexe ori analize ale impactului afacerii lor asupra mediului, societății și ecologiei.

Astfel, au fost finalizate cu succes studii de impact asupra mediului, documentații pentru obținerea autorizației integrate de mediu, studii privind impactul schimbărilor climatice, studii de fezabilitate pentru închiderea depozitelor de deșeuri tehnologice, studii de evaluare a contaminării, Rapoarte de Securitate și politici de prevenire a accidentelor majore, studii de dispersie și identificări ale amprentei de carbon, proiecte CSR și proiecte-pilot pentru reducerea generării deșeurilor, planuri de reorganizare a structurii de mediu, puncte de vedere și fezabilitate de soluții, monitorizări ale factorilor de mediu și studii de investigare pentru închiderea sondelor abandonate.

 

Victor Căplescu, membru al echipei Stratos Management, este specialist în gestiunea și managementul siturilor contaminate, cu o experiență în domeniu de peste 14 ani, auditor sistem de management de mediu, înscris în Lista experților care elaborează studii de mediu; Victor a fost membru în colectivele de elaborare a 60 de proiecte diverse și a coordonat echipe care au realizat peste 30 de studii și proiecte. Este membru al Societății de Geologie a României și al Asociației Române de Mediu și a participat la două proiecte europene de cercetare pentru reabilitarea siturilor contaminate.

Asset 2 - Succesul unui proiect începe cu StratosPentru alte servicii pe care Stratos le oferă, puteți consulta site-ul www.stratos.ro sau pagina de Facebook www.fb.me/StratosConsultantaDeMediu/

AXXIS 1458 × 180 px 2 slidere - AXXIS Nova Resort & SPA

Leave a Reply