BIRD acordă un avans de 2,5 milioane dolari pentru Cartierul Justiției

Guvernul României a aprobat procesul prin care Ministerul Justiției contractează un avans de 2,5 milioane de dolari de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru activitățile preliminare privind realizarea proiectului ”Cartierul pentru justiție”.

Avansul de 2,5 milioane de dolari, din suma totală de 218 milioane dolari, ar urma să finanțeze următoarele activități:

– Executarea investigațiilor geotehnice ale amplasamentului Cartierului pentru Justiție (printre altele, lucrări de forare, studii de investigare a caracteristicilor solului, studiu geotehnic, analiză risc seismic, expertiză fundație existentă).

– Stabilirea coridorului de expropriere (printre altele, determinarea estimărilor financiare ale costurilor terenurilor din cadrul coridorului de expropriere în conformitate cu prevederile specifice ale legislației naționale aplicabile,materializarea/încadrarea coridorului de expropriere pe amplasament, reflectarea coridorului de expropriere în documentația urbană existent, stabilirea utilizării permise a amplasamentului).

– Planificarea și proiectarea în detaliu (printre altele, întocmirea documentelor necesare pentru aprobarea planului, incluzând elaborarea proiectului dedezvoltare urbană a amplasamentului și planificarea detaliată, elaborarea studiilor tehnice, precum și pregătirea documentelor de proprietate și cadastru, finalizarea tuturor studiilor și documentației necesare pentru obținerea autorizației de construire incluzând tema de proiectare, studiu de prefezabilitate și studiu de fezabilitate în conformitate cu cerințele specifice ale legislației naționale și locale aplicabile).

– Managementul Proiectului (printre altele, pregătirea tuturor documentelor necesare pentru respectarea politicilor asiguratorii ale Băncii Mondiale, elaborarea manualul operațional al proiectului și pregătirea activităților și strategiilor de comunicare aferente Proiectului).

AXXIS 1458 × 180 px 2 slidere - AXXIS Nova Resort & SPA

Leave a Reply